ValhallaFreqEcho delay

ValhallaFreqEcho delay

Valhalla DSP, znany głównie z wysoko cenionych wtyczek pogłosów ma w swojej ofercie bardzo użyteczny efekt delay. Już kilka miesięcy temu opuściłem środowisko Apple Logic…

Read Article →