Międzynarodowe Stowarzyszenie Branży Oprogramowana Muzycznego (The International Music Software Trade Association – IMSTA) prowadzi badania mające na celu lepsze zrozumienie motywacji osób korzystających z nielegalnego oprogramowania. Być może wyniki tego badania przyczynią się do lepszego poznania problemu i tym samym dadzą podstawy do bardziej precyzyjnego oszacowania wpływu tego zjawiska na rynek muzycznego oprogramowania. Zatem warto brać udział w takich ankietach. Organizacja zapewnia, że dane osobowe i odpowiedzi nie będą udostępnione osobom trzecim, ani wykorzystane przeciwko użytkownikom. Jedynie wyniki przeprowadzonego badania będą opublikowane.
Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie, bo uważam, że dzięki lepszemu zrozumieniu zjawiska decyzje biznesowe twórców oprogramowania wpłyną korzystnie na samo oprogramowanie a może i też ceny.

Ankieta jest dostępna pod adresem:

Ankieta IMSTA
Partnerem IMSTA w Polsce jest PSP Audioware. Oto jak komentuje to zagadnienie Antoni Ożyńki, CEO PSP Audioware:

Trudno odpowiedzieć na pytanie. Piractwo jest dotkliwe szczególnie dla małych firm, które staja na głowie by tworzyć jak najlepsze produkty i nie marnować czasu i pieniędzy na implementowanie wyszukanych (z reguły bardzo upierdliwych z punktu widzenia ostatecznego użytkownika) systemów autoryzacji. Staramy sie skupiać głownie na tworzeniu nowych i udoskonalaniu starych produktow zamiast myslec o tym ile tracimy na zjawisku piractwa. W naszej branży smutne jest to, ze Ci co sami tworzą wartość intelektualna i oczekują za nią zapłaty często maja w poważaniu płacenie za cudza prace intelektualna. 

Warm regards from Poland

Antoni Ozynski
www.PSPaudioware.com