8Dio wypuściło nową bibliotekę mandoliny opartą na ponad 11.500 samplach. Biblioteka składa się z 13 typów akordów i 18 typów przebiegów rytmicznych, zatem większość naszych potrzeb na taki instrument będzie zaspokojona. Technologia X-legato pozwala na przełączanie się miedzy rytmami i akordami w każdej chwili. Dodatkowo kolejne wyzwalanie tego samego akordu czy rytmu powoduje uruchamianie wariacji sampli, dlatego uzyskany efekt ma być bardziej realistyczny.

Cena: $99 do 22 lipca. Potem za $139.